Bankowość w Polsce - meldunek za 2017 rok

Rośnie wartość przelewów. Coraz mniej wypłacamy spośród bankomatów

W 2017 r. w naszym kraju wykonano prawie 1, 8 mld przelewów w łączną kwotę 4, 70 bln zł - podał Związek Banków Polskich. Wraz z kolei liczba aktywnych użytkowników bankowości internetowej wyniosła dzięki koniec 2017 roku kolejny, 89 mln osób. Wówczas o 533 tys. więcej niż rok wcześniej. O 15 mld zł spadła za to wartość wypłat z bankomatów.

- Przelewów tradycyjnych w 2017 r. wykonano prawie jednej, 8 miliarda. To ponad 82 miliony więcej niźli w 2016 r. Łączna ich wartość w ub. r. wyniosła ponad czterech, 75 biliona zł, co oznacza wzrost o ponad 340 miliardów zł w porównaniu z danymi zbytnio 2016 r. – podał Związek Banków Polskich w raporcie [email protected] na temat bankowości internetowej.

Średnia wartość przelewu wykonanego w Naszym narodzie w 2017 r. sięgnęła 2 647 zł, a to oznacza wzrost na temat 70 zł w stosunku do danych za 2016 r.

Jeśli idzie o bankowość internetową w przypadku klientów indywidualnych, to po grudniu 2017 roku liczba osób posiadających dostęp do usług bankowości internetowej przekroczyła 35, 5 mln osób. To wzrost o 7 proc. w stosunku do 2016 roku.

Przy ciągu samego 2017 roku przybyło ponad 2, trzy mln nowych umów dot. usług bankowości internetowej. Wzrosła także liczba aktywnych użytkowników bankowości internetowej, czyli takich, którzy logują się do odwiedzenia swojego serwisu bankowości www przynajmniej raz w miesiącu

Z raportu wynika, iż na koniec 2017 roku kalendarzowego, liczba tego rodzaju użytkowników bankowości internetowej wynosiła piętnasty, 89 mln osób, a to o ponad 533 tys. więcej niż w 2016 r. Przeciętnie, aktywny klient bankowości internetowej wykonywał w ubiegłym roku szóstka przelewów miesięcznie, o umiarkowanej wartości 6 648 zł.

W przypadku klientów biznesowych, korzystających z bankowości internetowej, nie zaobserwowano zasadniczych zmian.

W tym segmencie liczba umów bankowości internetowej jest relatywnie stabilna. Na koniec 2017 roku kalendarzowego, dostęp do konta z obsługą bankowości internetowej posiadało 2 362 249 przedsiębiorców z sektora MŚP, an aktywnie swoje konto po 2017 r. wykorzystywało niecałe 1, 5 miliona przedsiębiorców. W ujęciu rocznym, ilość przedsiębiorców aktywnie wykorzystujących posługi z obszaru bankowości mobilnej wzrosła o 42 tys. osób.

Statystyczny przedsiębiorcan aktywnie wykorzystujący usługi spośród obszaru bankowości internetowej wykonywał w minionym roku 18 przelewów miesięcznie. Średnia wartość miesięcznych rozliczeń aktywnego kontrahenta biznesowego wyniosła w ub. r. 73 137 zł.

Bankomaty coraz w mniejszym stopniu popularne

Jeśli chodzi o bankomaty, to autorzy raportu pokazują, że zarówno częstotliwość wypłat gotówki za pośrednictwem bankomatów, jak i ich cyfra na terytorium polski z roku dzięki rok maleją.

W raporcie podano, że po 2017 r. cyfra wypłat gotówkowych za pośrednictwem bankomatów spadła o nieomal 30 milionów w stosunku do danych za 2016 r. Łączna wartość wypłat gotówkowych z bankomatów po ub. r wyniosła ponad 325 miliardów zł, co oznacza wzrost, w ujęciu rocznym, o ponad piętnasty miliardów zł.

Po gotówkę do bankomatów po 2017 r. Polacy sięgnęli prawie 680 milionów razy.