Cukier drożeje w Polsce i na ziemi  Pieniądze

Cukier silnie w górę. Jest najdroższy od 4 lat

Cukier drożeje na rynku krajowym i na giełdach cudzoziemskich. Powodem wzrostu cen wydaje się przede wszystkim poprawa koniunktury na świecie. W lipcu br. kilogram paczkowanego cukru w naszym kraju kosztował średnio 2, 8 zł/ kg tj. o 28 proc. więcej niż rok wcześniej.

Tymczasem w tym roku - jak oceniają eksperci - wytwórczość cukru będzie znacznie potężniejsza od kwoty produkcyjnej (1405, 6 tys. ton) jak i również krajowego zapotrzebowania (1705 tys. ton).

Tendencja wzrostowa

Kampania cukrownicza w Naszym narodzie rozpoczęła się na początku września. Wegetacja buraków cukrowych przebiegała w korzystnych postanowieniach pogodowych. Jeżeli w czasie kampanii warunki pogodowe także będą korzystne, to wytwarzanie cukru może wynieść 2-2, 1 mln ton.

Ceny lecą w dół. Deflacja trwa już ponad dwa lata

Na krajowym rynku utrzymuje się wzrostowa tendencja cen cukru. W lipcu br. przeciętna cena zbytu cukru workowanego wyniosła 2, 33 zł/kg i była o 0, 7 proc. wyższa niźli przed miesiącem oraz na temat 22 proc. wyższa niż przed rokiem. Średnia cena zbytu cukru paczkowanego (2, 50 zł/kg) i wzrosła o 1, 6 proc. w porównaniu do czerwca oraz była o 22, 5 proc. wyższa aniżeli w czerwcu 2015 r. - informuje w raporcie Instytut Ekonomiki Rolnictwa jak i również Gospodarki Żywnościowej (IERiGŻ).

W handlu detalicznym także cukier drożeje, średnia koszt w lipcu br. wyniosła 2, 80 zł/kg jak i również była o 1, jednej proc. wyższa niż po czerwcu oraz o dwudziestu siedmiu, 9 proc. wyższa niż przed rokiem. W weryfikacji IERiGŻ, powodem wzrostu opłat jest przede wszystkim poprawa koniunktury na światowym rynku.

Według notowań portalu dla handlu, cukier w sklepach najdroższy był w marcu-kwietniu 2011, gdy jego koszty przekraczały 4, 7 zł/kg, a najtańszy - w drugiej połowie 2014 jak i również do połowy 2015 r., gdy można było jego kupić za 1, 8-2, 0 zł/kg.

Lepsze wyniki finansowe

Wyższe koszty zbytu cukru w naszym roku poprawiły wyniki pieniężne przemysłu cukrowniczego. W głównym półroczu br. zysk netto wyniósł 325 mln zł, wobec 65 mln zł przed rokiem i był większy niż w całym 2015 r. (279 mln zł).

W pierwszym półroczu 2016 r. lokalne firmy wyeksportowały 207 tys. ton cukru, w niniejszym ponad 139 tys. ton do UE. Według IERiGŻ, "podmioty sektora eksportują duże liczbie i zmniejszają zapasy, żeby przygotować się do dużej produkcji w kampanii 2016/2017".

Cukier z Polski trafił głównie do odbiorców z Niemiec (57 tys. ton), Litwy (15 tys. ton), Łotwy (12 tys. ton) oraz Grecji jak i również Włoch (po 11 tys. ton). W krajach UE eksporterzy uzyskiwali średnią cenę ok. 516 euro/tonę. Z krajów poza unijnych największe ilości cukru sprzedano do odwiedzenia Izraela (26, 7 tys. ton) i Gruzji (10, 7 tys. ton), a przeciętne ceny eksportowe osiągnięte w krajach trzecich wyniosły ok. 400 euro zbyt tonę.

Wyczekuje nas droższe życie. 3 rzeczy, za które zapłacisz więcej

Limit produkcji cukru w UE zostanie zniesiony od 1 października 2017 r., co może skutkować dalszym zwiększaniem produkcji przy Unii.

Przyczyny

Na giełdach światowych cukier wydaje się najdroższy od 4 latek. Od połowy września w londyńskiej giełdzie cukier biały zyskał ponad 8 proc. wzrastając do 590, 5 USD/t, a w Nowatorskim Jorku cukier surowy podrożał o ponad 10 proc. do 489 USD/t. Po relacji miesięcznej cukier był droższy odpowiednio o dziewięć, 8 i 11, czterech proc. Natomiast w ujęciu rocznym cukier surowy był droższy aż o 102, 7 proc., a cukier biały o 72, 9 proc.

Powodami ostatnich podwyżek cukru jest głównie sytuacja w Brazylii, dokąd wyniki w kampanii cukrowniczej za sierpień były sporo słabsze od oczekiwanych. Notowaniom pomogła też decyzja wielkiego banku centralnego (FED) o utrzymaniu stóp procentowych w stałym poziomie do ukończenia roku. W praktyce określa to, że dolar nie zaakceptować będzie się umacniał, natomiast to głównie w tejże walucie odbywa się handel cukrem. Za wysokimi cenami przemawia także światowy bilans cukru, który w sezonie 2015/16 i następnym ma okazać się wyraźnie deficytowy - komunikuje Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa zajmująca się monitorowaniem cudzoziemskich rynków rolnych.