FagorMastercook na sprzedaż za min. 315 mln zł  Informacje

FagorMastercook dzięki sprzedaż za minimum 315 mln zł

Minimum 315 mln zł będzie musiał zapłacić inwestor, który to chce kupić wrocławskie zakłady FagorMastercook. Jest już zgoda sądu na sprzedaż wytwórni i wkrótce rozpocznie się procedura przetargowa.

Jak zaznaczyła syndyk zakładów FagorMastercook Teresa Kalisz, cena wywoławcza może się jeszcze zmienić. - Będzie ona weryfikowana, ponieważ spółka cały czas prowadzi działalność gospodarczą, natomiast co za tym idzie są też ściągane zapłaty. (... ) Obecne zapasy komponentów są wykorzystywane do produkcji. Zmienia się więc wartość firmy. Może ona jednak tylko maleć a mianowicie tłumaczyła syndyk.

Zwolnienia grupowe w FagorMastercook. Pracę straci 1118 jednostek

Zbieranie ofert

Zainteresowani zakupieniem fabryki mogą przeglądać po sądzie operat szacunkowy firmy. Wkrótce ukażą się ogłoszenia o przetargu w 2 pismach ogólnopolskich, jednym hiszpańskim oraz w biuletynie Unii Europejskiej. Po ich albumów tematycznych w ciągu trzech tygodni rozpocznie się zbieranie ofert od potencjalnych inwestorów. Aukcja ma być ogłoszony na początku lipca.

- Przy wyborze inwestora stanie się brana pod uwagę coś znacznie więcej aniżeli tylko cena, ale również to, jakie zamierza utrzymać najęcie, czy planuje przejąć obecne kontrakty firmy, oraz w jaki sposób chce współpracować z wierzycielami spółki - dodała Kalisz.

Jeśli fabryka odrzucić zostanie sprzedana podczas pierwszego przetargu, po około dwóch, trzech tygodniach zostanie ogłoszony kolejny.

Kłopoty finansowe

Przy wyborze inwestora stanie się brana pod uwagę coś więcej niż cena, ale również wówczas, jakie zamierza utrzymać zatrudnienie, czy planuje przejąć dotychczasowe kontrakty firmy, oraz w jaki sposób chce współpracować z wierzycielami spółki.

syndyk FagorMastercook Teresa Kalisz

Problemy FagorMastercook rozpoczęły się wraz ze wstrzymaniem produkcji na zarania października 2013 r. Od momentu tej pory pracownicy wytwórni są na przymusowych urlopach. Było to związane spośród kłopotami finansowymi, które przeżywała wówczas hiszpańska spółka a mianowicie matka Fagor Electrodomésticos. Zarówno wrocławska fabryka, jak i jej hiszpański parter złożyły wnioski o upadłość układową w sądzie w San Sebastian, które zostały pozytywnie rozpatrzone.

W lutym 2014 wrocławski sąd gospodarczy wszczął wtórne postępowanie upadłościowe FagorMastercook. Ponieważ w Hiszpanii została już ogłoszona upadłość układowa Fagor Electrodomésticos, do odwiedzenia której należą wrocławskie zakłady, w Polsce miało to siano charakter likwidacyjny. Jednak decyzją sądu likwidacja spółki jest zawieszona na trzy miesiące. Była ona podyktowana tymże, by umożliwić uratowanie przedsiębiorstwa i jego sprzedaż przy całości, co według sądu powinno być najlepszym rozwikłaniem dla wierzycieli i zatrudnionych firmy. Obecnie FagorMastercook angażuje ok. 900 osób.