Afera KNF - pismo M. Chrzanowskiego dot. łączenia banków

UKNF ujawnia pismo Firma Chrzanowskiego w sprawie jednoczenia banków

UKNF ujawnił pismo Marka Chrzanowskiego, które ma wyjaśniać, dlaczego zdecydowano się w trybie pilnym skierować na ścieżkę legislacyjną poprawki do odwiedzenia projektu ustawy o Komisji (o zmianie niektórych ustaw w nawiązaniu ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym). UKNF przesłał pismo w niedzielę Polskiej Agencji Prasowej.

Były szef KNF Marek Chrzanowski pisał w październiku do resortu finansów, iż łączenie banków w aktualnej sytuacji rynkowej i prawniczej jest jedynym sposobem na uniknięcie upadłości w sektorze bankowości spółdzielczej.

Chrzanowski stwierdza w piśmie, hdy konieczna jest zmiana regulacji, które nadawałyby KNF upoważnienia do przymusowego łączenia banków za zgodą przejmującego.

Poprawka dot. przejmowania banków

Do projektu o KNF, w trybie poprawki zgłoszonej za pośrednictwem klub PiS w drugim czytaniu, wprowadzono artykuł umożliwiający przejmowanie przez banki pozostałych banków znajdujących się przy kłopotach. Ustawa, z tą poprawką, została uchwalona 9 listopada i obecnie czeka na rozpatrzenie poprzez Senat.

Zdaniem opozycji artykuł ten ma alians z zarzutami korupcyjnymi, jakie pod adresem b. szefa KNF Marka Chrzanowskiego wysunął Leszek Czarnecki w związku z ich nagraną jak i również opublikowaną przez "Gazetę Wyborczą" rozmową z marca 2018 roku.

W udostępnionym przez UKNF piśmie wraz z 26 października 2018 roku kalendarzowego Chrzanowski pisze: "obecne przepisy prawne nie zawierają wystarczających szerokiego wachlarza środków nadzorczych (... ), które zezwoliłyby na skuteczne działania preferencyjne przeciwdziałające pogarszaniu się kwestii banku". Z pisma wynika, że chodzi przede wszystkim o banki spółdzielcze, po przypadku których niebawem wygasają umowy zrzeszeń.

Chrzanowski dodaje, że problem ów dotyczy zwłaszcza banków na temat funduszach poniżej 5 mln euro, "które odrzucić mają możliwości przystąpienia do systemów ochrony instytucjonalnej, dzięki czemu nie jest możliwe zastosowanie mechanizmów wsparcia ich płynności i wypłacalności". Zaznacza też, że "łączenie banków z silniejszym bankiem, niezależnie od momentu formuły prawnej są w obecnej sytuacji rynkowej i otoczeniu prawnym są faktycznie jedyną ścieżką sanacji jak i również sposobem na uniknięcie upadłości przy sektorze bankowości spółdzielczej".

Szef KNF podkreśla, iż przyśpieszenie inicjatywy i uchwalenie przepisów jeszcze w tym roku przyczyni się do utrzymania stabilności sektora banków spółdzielczych.

Wiceminister finansów o poprawce do ustawy

W podobny sposób sens tej poprawki tłumaczył podczas posiedzenia senackiej komisji budżetu jak i również finansów 16 listopada wiceminister finansów Piotr Nowak. Wyjaśniał wtedy, że przepisy analogiczne do tej wprowadzone poprawką funkcjonowały w latach 1997-2016, a zostały uchylone w następstwie implementacji unijnej dyrektywy BRR. Dyrektywa miała być, albowiem uniwersalna dla wszystkich banków.

"Okazało się, iż w związku z sprawą na rynku, szczególnie na branży banków spółdzielczych, zasadne wydaje się przywrócenie także tych istniejących wcześniej przepisów, które stanowiłby uzupełnienie istniejącego katalogu instrumentów restrukturyzacyjnych" - przekonywał Nowak. Obecnie jest, bowiem, dodał, ograniczony zestaw "instrumentów wczesnego reagowania jeszcze przed wszczęciem procesu przymusowej restrukturyzacji".

Wiceminister finansów mówił też, że w kwestii naprawy pojawiła się nieprawdziwa narracja, "być może wynikająca z niewłaściwego zrozumienia". Tak rzeczywiście, dodał, przepisy zawarte przy poprawce były znane od momentu dawna i podlegały konsultacjom. Nikt do nich nie zgłaszał też uwag.

"Bez tego przepisu okazać się może trzeba by zabijać te podmioty, a tak można będzie je po prostu przejąć, co jest lepsze dla społeczeństwa" - podkreślał wiceminister finansów. Stąd poprawka, dodał, została przesunięta do ustawy o wzmocnieniu nadzoru.

"Nie możemy sobie zezwolić na to, że pozostaniemy opóźniali potrzebne rozwiązania tylko dlatego, że dwaj panowie prowadzili rozmowy" - powiedział Nowak.

Biorący uczestnictwo w posiedzeniu komisji (16 listopada) prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Zdzisław Sokal zwrócił uwagę, że zawarte w ustawie o wzmocnieniu nadzoru rozwiązanie dotyczące przejmowania instytucji bankowych sprawdziło się w sytuacji SKOK-ów. Dodał, że zamierzenie skorzystania z niego rekomenduje np. Bank Światowy.

"To wyjście jest wykorzystywane w sporze restrukturyzacji SKOK-ów i zostało bardzo dobrze ocenione przy kontekście także banków mniejszych" - powiedział prezes BFG.