Eurobarometr: różnice w dochodach zbytnio duże w krajach UE  Ze świata

Temat: Unia Europejska

  • Sekretarz energii AMERYCE chwali Polskę. "Podjęła rzetelną decyzję"
  • Koniec gorszych produktów dla Polaków? "Podejrzewam, hdy niewiele się zmieni"
  • Tani jak Polak. Eurostat porównał koszty pracy w Unii
  • Unia szykuje rewolucję w przepisach. Dziesięć zakazanych produktów
  • Bruksela nałożyła karę na General Electric. "Dokładne wiadomości są niezbędne"

Zbyt duże różnice w dochodach to zdaniem zdecydowanej większości mieszkańców Unii Europejskiej 1 z wyzwań dla ich rządów - wynika z ogłoszonego w poniedziałek badania Eurobarometru. W Polsce stwierdziło tak czterech na pięciu ankietowanych.

Ponad połowa respondentów jest zdania, iż ludzie mają równe szanse rozwoju (58 proc. ). Jednak ten wynik tuszuje istotne różnice regionalne - takiego zdania bowiem wydaje się być 81 proc. respondentów po Danii, ale tylko 18 proc. w Grecji. W Polsce wynik jest ten sam, jak średnia dla całej Unii Europejskiej.

Polacy, w porównaniu do odwiedzenia mieszkańców innych krajów Wspólnoty, lepiej oceniają obecną kondycję. Twierdząco na pytanie na temat to, czy większość sprawy, które dzieją się katalogów życiu jest sprawiedliwa, odpowiedziało 60 proc. Polaków jak i również 53 proc. mieszkańców wszystkich krajów UE.

"Financial Times": Przykręcony kurek z pieniędzmi dla obszaru. Polska może stracić miliardy

Duże różnice widać też w ocenie sytuacji państwa dziś i przed trzydziestu laty. Dla 64 proc. Polaków szanse rozwoju istnieją bardziej sprawiedliwe niż poprzednio trzema dekadami. Pod jakimś samym stwierdzeniem podpisuje się ponad 70 proc. jednostek biorących udział w badaniu na Malcie, w Finlandii i Irlandii, ale skromniej niż 25 proc. przy Chorwacji, Francji i Tunezji. Średnia dla UE wówczas jedynie 46 proc.

W Polsce jest także wyższe niż przeciętnie przy UE poczucie sprawiedliwości. Na pytanie, czy ludzie po naszym kraju otrzymują to, na co zasługują, twierdząco odpowiedziało 47 proc. badanych Polaków, natomiast wśród Europejczyków ten odsetek wyniósł 38 proc.

Różnice w dochodach

Na tle lokatorów innych krajów UE Ludzie z polski podobnie postrzegają nierówności przy dochodach. Zdaniem 84 proc. Europejczyków są one zbyt duże w ich krajach. Dla Polski wynik wyniósł 82 proc. W Portugalii tego zdania jest 96 proc. respondentów, 92 proc. w Niemczech, a 59 proc. w Holandii.

We wszystkich krajach prócz Danii ponad 60 proc. respondentów jest zdania, że rządy powinny przyjąć środki mające na celu zmniejszenie różnic. Wynik dla Lokalny to 81 proc., zaś średnia dla UE - 79 proc.

Dobry stan zdrowia i wysokiego standardu kształcenie są postrzegane jak kluczowe lub ważne faktory udanego życia przez stosownie 98 proc. i 93 proc. respondentów (polscy respondenci odpowiadali tak samo jakim sposobem inni Europejczycy).

Minister: koncepcja nowego datku za około dwa tygodnie

Ponad 90 proc. mniema także ciężką pracę i odpowiednie znajomości za zasadnicze lub ważne (w przypadku polskich respondentów równo 90 proc. ). Wywodzenie się z bogatej rodziny, dobrobyt koneksji politycznych, określone pochodzenie etniczne lub płeć istnieją postrzegane jako mniej zasadnicze.

Badanie wskazuje dzięki brak optymizmu mieszkańców kraju UE w niektórych sferach. Na przykład jedynie 39 proc. ankietowanych Europejczyków wydaje się być przekonanych, że sprawiedliwość zawsze przeważa nad niesprawiedliwością. Tak wiele samo osób jest przeświadczenia, że jest odwrotnie.

Jeszcze większy pesymizm widać w odniesieniu do woli politycznych. Tylko 32 proc. badanych zgadza się, że będą one konsekwentnie wykorzystywane do wszystkich obywateli, z kolei 48 proc. się wraz z tym nie zgadza.

Specjalne badanie Eurobarometru tyczące sprawiedliwości, nierówności i mobilności międzypokoleniowej zostało przeprowadzone w formie bezpośrednich wywiadów po dniach od 2 do 11 grudnia 2017 roku. W badaniu wzięło udział ogółem 28 031 ludzi z 28 państw UE. W Polsce próba wyniosła 997 osób.