Fed podniósł główną stopę procentową o 25 pb do odwiedzenia 0, 75-1, 00 proc.  Ze świata

Jest decyzja Fed. Rynki zareagowały natychmiast

Amerykańska Rezerwa Federalna podjęła decyzję o podwyższeniu głównej stopy procentowej do 0, 75-1, 00 procenta z 0, 50-0, 75 procenta - poinformował Fed po zakończeniu posiedzenia.

"W związku z praktyczną oraz oczekiwaną sytuacją inflacyjną oraz na rynku roboty Federalny Komitet Otwartego Sektorze (FOMC) zdecydował się wywyższyć docelowy przedział dla stopy funduszy federalnych do 0, 75-1, 00 proc. " - napisano w komunikacie Fed, wydanym po skończeniu dwudniowego posiedzenia.

Decyzji sprzeciwił się Neel Kashkari z Fed Minneapolis, który to opowiadał się za pozostawieniem stóp procentowych na tym samym poziomie.

"Inflacja wzrosła w ostatnich kwartałach, jak i również zbliżyła się do długoterminowego 2-proc. celu FOMC; po wyłączeniu cen żywności jak i również energii, inflacja uległa niedużej zmianie i pozostawała stale nieco poniżej 2 proc. " - dodano.

Na rynkach "miszmasz". Wspólnicy czekają na wieczorną decyzję

Cel "symetryczny"

W ocenie Fed, wraz ze stopniowym dopasowaniem polityki monetarnej, aktywność w gospodarce stanie się dojrzewać w umiarkowanym toku, sytuacja na rynku roboty ulegnie dalszej poprawie, an inflacja ustabilizuje się po okolicach 2 proc. w średnim terminie. Poprzednio napisano, iż inflacja "wzrośnie" do 2 proc.

Fed w komunikacie, tak jak na przykład to czynił po dawnych posiedzeniach, stwierdził iż wypatruje, że „warunki w gospodarce krajowej będą rozwijały się w kierunku, który uzasadnia stopniowe podwyżki stóp procentowych”. To znaczy, iż z komunikatu poprzednio słowem "stopniowe" wykreślono wyrażenie "tylko".

W ocenie Fed, stopa bezrobocia po ostatnich miesiącach uległa nieznacznym zmianom, wydatki gospodarstw domowych rosły w umiarkowanym tempie, an inwestycje przedsiębiorstw w środki trwałe nieco wzrosły.

Kolejna podwyżka?

Fed nie odniósł się w komunikacie do spodziewanego terminu kolejnej podwyżki.

W komunikacie po posiedzeniu napisano, podobnie jak dzięki przełomie stycznia i 02, że dalszej poprawie uległa sytuacja w branży pracy przy USA.

„Informacje otrzymane przez FOMC od ostatniego posiedzenia w grudniu pokazują, że rynek pracy w dalszym ciągu ulegał wzmocnieniu, an aktywność gospodarcza ciągle rozwijała się w umiarkowanym tempie” – napisano w komunikacie Fed.

Fed nie zmienił brzmienia fragmentu komunikatu dotyczącego polityki ilości bilansowej i nadal zamierza reinwestować zapadające aktywa wraz z powrotem w sumę bilansową, aż normalizacja polityki monetarnej będzie "trwać już jakiś czas".

Spadki w Wall Street

Nowe projekcje

Fed podał najnowsze projekcje oczekiwań w stosunku do poziomu stóp procentowych i szacunki inflacji i PKB w najbliższych latach.

Mediana przewidywań członków Fed względem poziomu stóp procentowych na koniec 2017 r. pozostała bez zmian względem grudnia na poziomie do 1, 375 proc. jak i również sugeruje jeszcze 2 podwyżki stóp procentowych o 25 pb przez Fed w bieżącym roku.

Mediana przewidywań względem poziomu stóp na koniec 2018 r. również się nie zmieniła i wynosi 2, 125 proc., co oznacza, iż członkowie Fed oczekują 3 podwyżek stóp o 25 pb w 2018 r.

Mediana przewidywań w stosunku do poziomu stóp na skraj 2019 r. wzrosła natomiast do 3, 0 proc. z 2, 875 proc., co sugeruje, iż członkowie Fed oczekują 3 podwyżek stóp w 2019 r.

W ocenie członków Fed, długoterminowa stopa procentowa powinna wynosić 3, 0 proc. W grudniu oczekiwano tyle samo.

Dzięki Zachodzie nie ma stresu przed Fed. I problem Holandii

Mediana prognoz członków Fed co do wzrostu PKB Usa po 2017 r. pozostała wyjąwszy zmian na poziomie 2, 1 proc.

Mediana szacunków dynamiki PKB w 2018 r. wzrosła do odwiedzenia 2, 1 proc. spośród 2, 0 proc. Wartość środkowa projekcji na 2019 r. pozostała bez zmian wraz z 1, 9 proc.

W długim terminie Fed oczekuje, iż gospodarka AMERYCE będzie rosnąć w tempie 1, 8 proc.

Nie zrewidowano również prognozy bezrobocia w USA. Mediana szacunków Fed wciąż mniema, iż stopa bezrobocia przy latach 2017-19 wyniesie cztery, 5 proc. rocznie. Przy długim terminie Fed oczekuje bezrobocia na poziomie 4, 7 proc., o 0, 1 pkt. proc. w mniejszym stopniu niż szacowano w grudniu.

Reakcja rynków

Nowojorskie giełdy zareagowały natychmiastowo dzięki komunikat Fed. Dow Jones Industrial Average poszybował o 92 punkty zatrzymując się na 20 929 podczas popołudniowego handlu.

Na decyzję Fed zareagowały również waluty. Amerykański dolar osłabił się. Od początku dzisiejszego handlu notowania na parze EURUSD wzrosły o 0, 94 proc., natomiast na parze GBPUSD o 1-wszą, 17 proc.

Notowania pary EUR/USD

Ostatnia aktualizacja:

Notowania pary GBP/USD

Ostatnia aktualizacja: